01 Eylül 2016 Perşembe
Ekonomi
Kredi kartı takibe düşen müşteriler ne yapacak
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı takibe düşen müşteri sayısının 2,5 milyona yaklaştığını bildirdi.

BDDK, tarafından Eylül ayı verilerine dayalı olarak hazırlanan ``Finansal Piyasalar Raporuna göre``, dış ticaret açığındaki iyileşme, cari açıktaki azalmaya katkı sağladı. 2004-2008 yılları arasında makro ekonomik istikrar açısından bir risk unsuru olarak addedilen cari açıktaki bu gerileme, cari açık sorununu 2009 yılı için temel bir risk faktörü olmaktan uzaklaştırmakta.
2010 Yılı Programında 2009 yılı için yüzde 14,2 olarak öngörülen yurtiçi tasarruf oranına ek olarak, yatırım harcamalarında da öngörülen daralma, cari açığın sınırlı bir boyutta kalacağına işaret ediyor. Cari açığın risk unsuru olarak ağırlığı azalırken, Türkiye ekonomisi için diğer bir risk unsuru olan finansal kesim dışındaki şirketler kesiminin döviz pozisyonu önemini koruyor.
Finansal sektörün aktif büyüklüğü 2009 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,2 artarak 1 milyar 6,4 milyon lira olarak gerçekleşti. Bankacılık sektörü, finansal sektör içinde yaklaşık yüzde 80’lik payını korudu ve geçen yıl sonuna göre yüzde 9 büyüdü.
Geçen yıl sonuna göre en hızlı büyüyen sektörler yüzde 24,2 ile menkul kıymet yatırım fonları ile yüzde 22,4’le emeklilik sigorta şirketleri oldu. Finansal kiralama sektörü söz konusu dönemde yüzde 15,1 küçüldü.
Yurtiçi yerleşiklerin yatırım portföyleri yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 610,3 milyar lira oldu. Yurt içi yerleşiklerin hisse senedi yatırımlarında son dönemde görülen artış eğilimi devam etmekte olup son üç aylık dönemde yüzde 24,4 büyüdü. Yurtdışı yerleşiklerin Türkiye`ye yönelik yatırımları Haziran ayına göre 15,5 milyar dolar artarak 77,4 milyar dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin toplam portföyü içinde hisse senedinin payı artış eğilimini koruyor.
Bankacılık sektöründe Eylül ayı itibarıyla şube ve personel sayısı büyümesindeki yavaşlama devam ediyor. Sektördeki alternatif dağıtım kanalları bilgisayar ve internet teknolojilerindeki gelişmeye paralel olarak büyümesini sürdürüyor. Sektörde mevduat ve katılım hesabı olan müşteri sayısı artarken, kredi ve kredi kartı müşteri sayısı azaldı. Kredi kartı takibe düşen müşteri sayısı 2,5 milyona yaklaştı.

BANKACILIK, GÜÇLÜ SERMAYE YAPISINI SÜRDÜRMEKTE
Bankacılık sektörü güçlü sermaye yapısını devam ettirmekte olup, sektörün borç ödeyebilirlik kapasitesi yüksek. Yabancı para net genel pozisyonu/özkaynaklar oranı sektörün kur riskinin düşük olduğunu göstermekte. Sektörün kredi riskindeki artış eğilimi sürmekte. Takipteki alacakların brüt kredilere oranı yüzde 5,3’e yükseldi.
Sektörün karlılık göstergelerindeki olumlu seyir devam etmekte. Toplam aktifler Eylül ayında bir yıl öncenin aynı dönemine göre yüzde 17,4’lük büyüme gösterdi. Söz konusu büyümeye menkul değerler portföyündeki artışın katkısı 9,1 puan, kredilerdeki artışın katkısı 2,1 puan oldu.
Sektörde menkul kıymetler portföyüne yapılan plasmanlar, son bir yılda belirgin şekilde arttı. Söz konusu eğilim bankaların aracılık fonksiyonu açısından olumsuz bulunmakta.
Bankacılık sektörü Eylül ayında 15,7 milyar lira kar elde ederken, geçen yılın kar rakamı bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla aşılmış bulunmakta. Gelir tablosu kalemleri itibariyle değerlendirildiğinde net faiz gelirlerinin önemli ölçüde arttığı, faiz dışı gelirler içinde bankacılık hizmet gelirlerinin geçen yıllara göre gerilediği görülmekte. Bankaların 2009 yılında daha yavaş büyüme stratejilerine bağlı olarak faiz dışı giderleri kontrollü bir yapı arz ediyor. 

TAHSİLİ GECİKMİŞ ALACAK TUTARLARINDAKİ ARTIŞ DEVAM ETMEKTE
Bankaların kullandırdıkları kredilere ilişkin tahsili gecikmiş alacak (TGA) tutarındaki artış devam etmekte. Bankacılık sektörü tahsili gecikmiş alacakları, 2009 yılının üçüncü çeyreğinde, ikinci çeyreğe göre yüzde 12,8 oranında artarak 21,2 milyar liraya yükseldi.
TGA’daki artışa bağlı olarak, 2009 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla özel karşılık tutarı da yükseldi. Önceki çeyreğe göre özel karşılık tutarında meydana gelen artış oranı yüzde 13,9 düzeyinde oldu. Bu gelişme paralelinde, ayrılan karşılıkların brüt TGA’ya oranı bu dönemd 
 
http://www.haberortak.com
AA

ÇOK OKUNAN 3 HABER
 • YORUMLAR
  • abdullah çetin / 20-04-2010 23:04 ne alaka
   haber başlığıyla içeriğinin birbiri ile alakası yok haberi daha düzgün ve doğru veriniz
  1 2 3 4
  Anketler
  Kurumsal
  E-Bülten Üyeliği
  Ad Soyad :
  Email :
  Firma Adı :
  » Enerji» Endüstriyel İletişim » Pano » Endüstriyel Yazılım
  » Kontrol Cihazları » Kontrol Sistemleri » Mekatronik » Sensör
  » Sürücü » Emniyet Çözümleri » Kontrolör » Makine
  » Makina Emniyeti » Pnömatik » Hidrolik » Motor
  » Elektrik » Barkod » Paslanmaz » Çelik
  » Demir » Vinç » Taşıma Üniteleri » Kaldırma Üniteleri
  » Demir Yolu » Konveyör » Robotlu Üretim » Robotik Otomasyon
  » İç Lojistik » Kaynak» Lazer Kesim » Yenilenebilir Enerji