29 Mayıs 2016 Pazar
Konuk Yazarlarımız
Gümrüklerdeki `BAZI BOYAR Maddeler`de uygulanan değişiklikler
Zeki Tamer - Dış Ticaret Uzmanı

Gümrüklerdeki “BAZI BOYAR Maddeler”de uygulanan değişiklikler

Gümrüklerde başlatılan, Dış Ticaret sektöründeki birçok firmayı ilgilendiren, 2009/15 sayılı “BAZI BOYAR MADDELER” ile ilgili uygulamalardaki en son değişiklikler (aşağıda belirtilmiştir), ekonomik kriz içerisindeki İthalat ve İhracatçıların işlerini kolaylaştırmak yerine her geçen gün biraz daha külfet yükleyerek maliyetlerinin artmasına sebep olmaktadır.
 
KONU İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YORUMLAR:

Dış Ticaret Firmalarının, krize korunma amaçlı aldıkları tedbirlerin en başında masrafların asgariye indirilmesi ve istihdam daraltılması konusu gündeme gelmektedir. Hatta yeterli görülmese dahi, Hükümet KOBİ’lere bazı destek paketleri sunma gereği duymuştur. Fakat bu yaklaşıma rağmen sessiz sedasız yayımlanan bazı uygulamalar, Dış Ticaret Firmalarının maliyetlerini olumsuz etkilemektedir. Bunlardan birisi de 13.03.2009 tarihinde yürürlüğe giren bir Tebliğ’dir.

İplik, mensucat, tekstil-konfeksiyon ürünleri, plastik ve kauçuk mamülleri, boyayıcı maddeler, sabun ve temizlik malzemeleri, fotoğrafçılık ve sinemacılık ürünleri, deri-çanta-ayakkabı ve ameliyat iplikleri, ağaç ürünleri-kağıt-karton ve sentetik iplikler, örme-dokuma giysi-mensucat v.b. gibi ciddi istihdam sağlayan ve çok geniş bir yelpazedeki bu sektörler, yapmış oldukları üretimin hemen her aşamasında yan ürün olarak mutlaka boyanmış veya  “BAZI BOYAR MADDELER” kullanmaktalar. Hatta üretilen bu ürünlerin çoğu yurt dışına ihracat yapılmaktadır.

Fakat uygulamadaki yaşanabilecek aksilikler için yeterli bir geçiş süreci tanınmadan yürürlüğe konulan bu TEBLİĞ, yazılı belge sisteminden kurtulup elektronik ortamda Kayıt Belgelerinin sorgulanmasına yönelik güzel bir aşama olmakla birlikte, ithalatçı firmaların maliyetlerinin artmasına ve belki bu “ara ürün” ile üretim yapan ihracatçı firmaların taahhütlerini zamanında yetiştirememesine sebep olmaktadır.

BAZI BOYAR MADDELERE İlişkin (ithalat) 2009/15 Sayılı Tebliğ: 

02.03.2009 tarihinde yürürlüğe gireceği ilan edilmiş ise de, Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 05/03/2009 tarihli ve 4675 sayılı yazısına istinaden 11/03/2009 tarihine kadar(bu tarih dahil) uzatılmış ve 12/03/2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğ; 32.04.11.00.00.00, 32.04.13.00.00.00, 32.04.14.00.00.00, 32.04.19.00.00.19 nolu GTİP’ler ve 41-42-43-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64 Fasıllar ile 65.05 Tarife numaralı malların ithalinde alınması gereken KAYIT BELGELERİ yerine ELEKTRONİK ORTAMDA UYGUNLUK ONAYI ile işlem yapılmasına yönelik uygulamaları anlatmaktadır.

Gümrük işlemleri sona erdikten sonra, bahsi geçen eşyaların Özel veya Genel Antrepodaki çıkış memurunun EDİ sisteminde, Gümrük (gözetiminin)  işlemlerinin bitirildiğine dair “Uygun Görüldüğüne İlişkin Onay Mesajı” görülmemesi halinde eşyanın antrepodan çıkışı yapılamamaktadır.
Alınan bir numunenin incelemeye gönderilmesi ve neticesinin çıkması için “en az 3 gün” beklemek gerekmektedir. Çıkış memuru tarafından sorgulanıp Uygunluk Onayı alındıktan sonra yurda girişine izin verilebilmektedir.


TEBLİĞ’in UYGULANMASI;

Herkesçe bilindiği üzere, Gümrükler; bir ithal eşyasının önce ithalat beyannamesi (S.D.G.B) verilmesi, gümrükçe tüm tetkikler yapılıp, vergilerin yatırılması, gerekli tüm işlemlerin bitirilmesinden sonra eşyaların antrepodan çekilmesine izin vermektedir.

Çıkış memurlarının “Gümrük Yükümlülüğünün / Gözetimi”nin bitirilip bitirilmediğine dair elektronik ortamda yaptığı sorgulamada “Uygun Görüldüğüne İlişkin Onay Mesajı”nı görmesi gerekmektedir. Eğer görememiş ise eşyaların çıkışını durdurur, eşyadan bir numune alır ve (YGM) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerine teslim eder. Numunelerin incelenmesinden sonra yine elektronik ortamda,  Uygunluk Onayına istinaden eşyaların gümrüklü (antrepolardan) sahadan çıkışına izin verilmektedir.
 
TEBLİĞ’in UYGULANMASINDA YAŞANAN SIKINTILAR;

Tüm ithalatçı firmalar işlemlerini bitirdikten sonra elektronik ortamda yapılan sorgulamada, Uygunluk Onayını beklemekten başka bir seçenekleri kalmamaktadır. Uygunluk Onayının gelmesi ise en az 3 gün alacağı bildirilmektedir ama en çok ne kadar süreceği bilinmemektedir. Oysa tüm gümrük işlemlerinin bitirilmesi, yurda girişinde bir sakınca yoktur anlamına gelmektedir. Ancak tam eşyaların antrepodan çekilmesi aşamasında böyle bir kontrolün yapılması ne kadar uygun olabilir ki..!
Hatta Gümrük İdarelerinin işlem ve yetkilerini yok saymak anlamına gelmiyor mu?

Ayrıca tasarruf etmek için istihdam azaltmayı göze alan bu üreticilerin;

- ne zaman geleceği belli olmayan bir “Onay” için mallarını antrepolarda bekletmek ve
- bu süre içinde depolama (ardiye) ücretlerinin üretim maliyetlerini artırmasına sebep olmak doğru bir yöntem midir?
- Üstelik gümrük vergileri yatırıldıktan sonra böyle bir uygulama yapılması ve olumsuz bir netice karşısında yatırılan vergilerin geri alınması mümkün olabilir mi?
- Geri Ödeme sisteminde geçen süreler (3-6 Ay) bilindiğine göre imalatçı veya ithalatçıların mağdur olmamaları için pratik bir çözüm üretilmesi gerekmiyor mu? 
- Bu kriz ortamında KOBİ’lerin günü kurtarabilmek için karınca kararınca bir iş yapma çabaları ve gümrük vergilerini ödeyebilmek için borç aldıkları veya faizli kredi temin ettikleri bilindiğine göre bir de mallarını çekememenin vereceği sıkıntı ölçülebilir mi?
- En az 3 günden başlayarak, belki de bir ay sürebilecek ve kesin tarihi belli olmayan bir Onay beklemeleri, taahhüdünü yerine getiremeyecek olan ihracatçı ve üretici firmaların ne kadar olumsuz etkileyeceği ile ilgili duyarsız kalınabilir mi?

SONUÇ OLARAK, ÇÖZÜM ÇOK BASİT:

Bürokrasinin azaltılması, Yazılı Evraka dayalı bir Kayıt Belgesinin, Elektronik ortama taşınması gerçekten çok güzel bir gelişme olarak değerlendirilmelidir.
Gümrükleme işlemleri başlamış olan eşyalarda, gümrüklü antrepolardan çekilmesi aşamasına gelmeden önce zaten geçen bir süreç vardır. Bu süreç içerisinde gümrük kontrolü altındaki malların Uygunluk Onayının olup olmadığının kontrol edilmesi, eğer yok ise işlemler devam ederken sorgulamanın yapılması çok daha doğru bir işlem şekli olacaktır. Olumsuz bir cevap çıkması halinde ise ithalatçı veya üretici firmaların (ardiye v.b.) daha fazla maliyet yüklenmeden ve gümrük vergileri yatırılmadan gerekli tedbirleri alabilmeleri için fırsat tanınmış ve konu çözüme kavuşmuş olacaktır.

 

Not: Verilen bilgiler, resmi gazetedeki bir Tebliğ’in uygulanabilirliği ile ilgili görüşlerimizden ibaret olup, kanuni olarak bağlayıcı hiç bir nitelik taşımamaktadır.
ÇOK OKUNAN 3 HABER
 • YORUMLAR
   Bu Yazı İçin Henüz Yorum Yapılmamış
  1 2 3 4
  Anketler
  Kurumsal
  E-Bülten Üyeliği
  Ad Soyad :
  Email :
  Firma Adı :
  » Enerji» Endüstriyel İletişim » Pano » Endüstriyel Yazılım
  » Kontrol Cihazları » Kontrol Sistemleri » Mekatronik » Sensör
  » Sürücü » Emniyet Çözümleri » Kontrolör » Makine
  » Makina Emniyeti » Pnömatik » Hidrolik » Motor
  » Elektrik » Barkod » Paslanmaz » Çelik
  » Demir » Vinç » Taşıma Üniteleri » Kaldırma Üniteleri
  » Demir Yolu » Konveyör » Robotlu Üretim » Robotik Otomasyon
  » İç Lojistik » Kaynak» Lazer Kesim » Yenilenebilir Enerji