Sıfır Hata İle Maksimum Performans Sağladık

Sıfır Hata İle Maksimum Performans Sağladık

2006 yılında robot programı ve yazılımı yapmak amacıyla kurulan OSR Robotics, müşterilerinin her türlü ihtiyacını göz önünde bulundurarak "anahtar teslimi projeler" gerçekleştiriyor. Yaptığı çalışmalardan birisi de Türkiye’de örneğine çok sık rastlayamadığımız robotlu işleme sistemleri sayesinde köpük, tahta ve mermer gibi cisimleri 3B ve 5B işleme prosesi. Firmanın faaliyetlerini Genel Müdür Ayhan Dündar’dan dinledik.

Biliyoruz ki ülkemizdeki entegratörler daha çok otomotiv endüstrisine yönelik kaynak işlemi için robot kurulumu gerçekleştiriyor ya da hedefliyor. Konya’da faaliyet gösteren OSR Robotics ise elini taşın altına koyarak Türk pazarında çok sık karşılaşmadığımız,  yüzey kalitesi yüksek ürünlerin robotlarla işlenmesini sağlanıyor. Elbette ki kurulumunu gerçekleştirdikleri tek proses yüzey işleme değil. Sahip oldukları mühendislik bilgisi ve deneyim ile robotlu otomasyon sistemlerinin getirdiği avantajları sıralayan OSR Robotics Genel Müdürü Ayhan Dündar,  “Proje, eğitim, danışmanlık, bakım ve servis hizmetlerini en uygun biçimde endüstrinin hizmetine sunmaktayız. Uzman kadrosu, verimli iş planlama yapısı ve AR-GE' ye dayalı projeleri ile sürekli ilerleyen, teknik alt yapısını sürekli geliştiren ve güçlenen ve başarı ve hizmetin kaynağını mühendislik bilinciyle insan odaklı olarak geleceğe yapan, yenilikçi ve girişimci bir firmadır” dedi.

Müşteri memnuniyeti ve verdikleri taahhütleri zamanında yapmanın genel prensiplerinden olduğunu vurgulayan Dündar, kaynak, paletleme, CNC besleme, mermer İşleme gibi robotlu otomasyonlar yaptıklarını, müşteri ve proje odaklı çalıştıklarını ifade etti.

Dündar “Müşterilerimizin ürün işleme ile ilgili problemleri vardı. Getirdiğimiz çözümle elle çok uzun sürecek işleme prosesi daha hassas ve kısa sürede işlendi.  Model, prototip, heykel, dekor ve reklam amacı için robotları kullanarak sıfır hata ile maksimum performans ve verim elde eden müşterilerimizden TMAF Dizayn, robotlu işleme sistemleri sayesinde köpük, tahta ve mermer gibi cisimleri 3B ve 5B işleyebiliyor”  

 

Son dönemde başka müşterileri için gerçekleştirdikleri robotlu otomasyon uygulamalarını da ele alan Dündar, “Firma olarak en çok ilgilendiğimiz alanlar Kaynak, Paletleme, CNC Besleme, Mermer İşleme proseslerini müşterilerimize uyguluyoruz. Son zamanlarda yaptığımız uygulamalar Laser Yol Takipli Kaynak Sistemleri ve Paletleme Sistemleri üzerinde yoğun satışlarımız var. Sağladığımız katma değerler insan gücünü minimize etme ve kaliteli ve hızlı ürün çıkarmak. Genelde insan gücüyle başarılamayan üretimler için çözümler ve insana odaklı üretimlerden dolayı oluşan hataları yok etmek için çözümler isteniyor” dedi.

 

 Son kullanıcıya seçim noktasında teknik ve ekonomik olarak ne gibi seçenekler sunduklarını sıralayan Dündar, “Kalite Problemi var ise, üretimde ciddi zaman kayıpları var ise, sistem kendisini en fazla 3 sene içinde kendi amorti ediyorsa, robot yatırımına teşvik ediyoruz” dedi.  2016 ve sonrasına ait yeni hedefleri çerçevesinde yıllık 70 adet robot kurulumu gerçekleştirmek istediklerini sözlerine ekleyen Dündar, “Türkiye’deki şu an otomasyona daha fazla önem verilmeye başladı. Bu zamana kadar genellikle yurtdışından getirdiğimiz ikinci el robotlarla sistemler devreye aldık. Bundan sonra yeni robotlarla projelerimizi devreye almak istiyoruz. Şu an yıllık yaklaşık olarak 40-50 robotlu sistem çıkarıyoruz. Amacımız bu sayısı 70 adete çıkarmak” dedi.

 

KUKA’nın  sistem entegratörü olan OSR Robotics, aynı zamanda  ABB ve Fanuc ile de çalışıyor.

 

Robot yatırımı yapmak isteyen firmalara verdikleri tavsiyeleri sıralayan Dündar, “Kalite ve hassasiyet odaklı üretim yapan tüm firmalara robotlu otomasyonları tavsiye ediyoruz. Robotlu otomasyonların ilk yatırımı çok görünse de zaman içinde sistemin şirkete kazanımlarını iyi hesap etmeleri ve özellikle robotlu otomasyonlardan ürkmemelerini öneriyoruz. Bizim diğer entegratörlerden ayrılan birkaç uygulamamız var; En son yaptığımız laser takipli iki robotun bir pozisyoner üzerinde kaynak atmasını başardık. Robotun Saftware ‘leri yanında kendimiz de bazı softwareler geliştirdik. Uygulamayı Konya’da devreye aldık. Ayrıca mekanik aksamların projelendirilmesini kendimiz yapıyoruz. Bir çoğunun da üretimini kendimiz gerçekleştiriyoruz” ifadelerinde bulundu. 

Yorumlar

Yorumunu yaz