Alümina Prosesinde Basınç ve Seviye Ölçümü

Alümina Prosesinde Basınç ve Seviye Ölçümü

Maden proseslerinde çok zorlu şartlara sahip bölümler bulunabilmektedir. Bu noktalarda sıcaklık, basınç, seviye ve akış gibi proses ölçümlerini gerçekleştirmek için yüksek performanslı özel çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır. Alümina üretim prosesinde otoklav ve seperatörler zorlu koşullara örnek olarak gösterilebilir. Önce alümina üretim prosesine bakalım.

Bayer prosesi ile gerçekleştirilen alumina üretimde boksit cevheri uygun boyuta kırıldıktan sonra sudkositli sulu ortamda değirmenlerde öğütülerek ham pulp (sıvı katı karışımı) haline getirilir. Bu pulp yüksek ısı ve basınçta sudkostik (NaOH) çözeltisi ile reaksiyona sokulmak suretiyle, kimyasal yolla cevherdeki alüminyum hidroksit (Al2O3) çözünerek sodium alüminat (NaAlO2) çözeltisi halinde sıvı faza geçer ve demir, silis, titanyum vb. katı safsızlıkları içeren yeni bir pulpu oluşturur. Pulptaki çözünmemiş bileşikler çökeltme tankının dibine çöktürülerek biriktirilen katı atıklar (kırmızı çamur) sodium alüminat çözeltisinden yıkanıp uzaklaştırılır. Yıkanmış çamur, bu iş için inşa edilen çamur barajına sevk edilip depolanmakta ve ihtiva ettiği sudkostiğin çevreyi kirletmesi önlenmektedir.

Haberin Tamamı ST Proses Otomasyonu Dergisi'nin Mayıs 2017 Sayısında

Yorumlar

Yorumunu yaz