Depolamada Avantajlar Sunuyor

Depolamada Avantajlar Sunuyor

AS/RS (Automated Storage/Retrieval System)  sistemleri, kullanıcısına verimli hacim kullanımı, 24 saat sürdürebilir performans, ERP sistemlerine entegre stok kontrol sistemi, zaman tasarrufu ve maliyeti gibi avantajlar sunuyor. 

AS/RS (Automated Storage/Retrieval System)  sistemleri depolama ve sevkiyat işlemlerinde; dar alanlarda yüksek depolama ile depo hacminin maksimum performans ile kullanılmasına, çalışmanın minimum hasar, işgücü ve sıfıra yakın hata oranı ile yapılmasına olanak sağlayan sistemlerdir. 

AS/RS birçok depolama koridorundan oluşur ve bu koridorlarda bir veya daha fazla S/R (Storage/Retrieval) makinaları işlem görür. Genelde her koridorda bir S/R makinası bulunmaktadır. Ayrıca koridorlarda stoku yapılacak malzemeyi içeren “depolama rafları” vardır. S/R makinaları malzemelerin raflardan alınmasını ya da raflara ulaştırılmasını sağlar. AS/RS bir veya daha fazla girdi/çıktı istasyonuna sahiptir. Bu istasyonlarda malzemeler depolara konulmak üzere teslim edilir veya sistemden çekilir. AS/R sistemlerinde input/output istasyonları P&D (pick-up and deposit) istasyonları olarak geçer. P&D istasyonları manuel olabileceği gibi konveyör sistemleri gibi çeşitli otomatik taşıma sistemlerini de içerebilir.

Haberin Tamamı ST Depolama Çözümleri Dergisi'nin Ağustos 2017 Sayısında