Öğrenen Üretim Teknolojilerini de İçine Alacak Şekilde Genişliyor

Öğrenen Üretim Teknolojilerini de İçine Alacak Şekilde Genişliyor

MES, özünde fabrika düzeyinde yönetme ve izleme süreçlerini kontrol etse de; Endüstri 4.0 kavramı ile dijital ve daha zeki olurken, yapay zeka kullanımı sayesinde ise kendisi öğrenen üretim teknolojilerini de içine alacak şekilde genişliyor.

Buhar makinasının keşfi ile başlayan sanayi devrimi, üretimde yeni ufukların açılmasına sağlayan ana unsur olmuştur.

Önceleri daha çok üretebilmeyi amaçlayan insan, değişen koşullar ile verimli ve kaliteli üretimi hedefleyen bir üretim modeli benimsemiştir.

Diğer taraftan bilgi teknolojileri ve elektrik-elektronik alanlarında gerçekleşen hızlı değişim, makinaların yönetimini üstlenen mantıksal ve sayısal kontrolörlerin gelişimine ivme kazandırmış ve üretimde otomasyon devrini başlatmıştır.

Bütün bu gelişmeler ışığında üretimin, makina, insan ve malzeme arasında gerçekleşen süreçlerden ibaret olmadığı görülmektedir. Üretim süreçlerinin yanı sıra üretim planlama, malzeme, depo ve maliyet yönetimi gibi diğer proseslerin de birbiri ile entegre halde ve koordineli yönetimi gerekmektedir. İşte bu noktada Üretim Yönetim Sistemleri (MES) kavramı ortaya çıkmıştır.

MES, özünde fabrika düzeyinde yönetme ve izleme süreçlerini kontrol etse de; Endüstri 4.0 kavramı ile dijital ve daha zeki olurken, yapay zeka kullanımı sayesinde ise kendisi öğrenen üretim teknolojilerini de içine alacak şekilde genişliyor.

Haberin Tamamı ST Endüstri 4.0 Dergisi'nin Ekim 2017 Sayısında