Çığır açan Montaj Konseptin Mimarı 200 Robot

Çığır açan Montaj Konseptin Mimarı 200 Robot

Philips tarafından üretilen ileri teknolojiye sahip tıraş makinaları, dünya çapında yoğun talep görmekte ve kaliteli ürünler olarak görülüyor. Üretilen çoğu tıraş makinasının aksine bu ürünlerr Uzak Doğu'da değil, Drachten / Hollanda'da üretilmektedir. Çığır açan montaj konseptinde yer alan 200 adet robotun kalite, karlılık ve esneklik gereksinimlerini karşılıyor. 

Tıraş makinalerinin üretiminde önemli bir mali baskı görülmektedir. Cihazlara yönelik ticari teklifler de oldukça büyük. Kalite ve tasarım gibi öğelerle birlikte satın alma kararı da fiyattan etkilenir. Philips'in tıraş makinasi üretimi, bu koşullar altında rekabetçi kalmak için iki üretim tesisinde gerçekleşir: Çin'de ve Drachten'de. Bugün, Çin'de bulunan tesis yılda iki tıraş başlıklı 20 milyar tıraş makinasi ve Drachten'deki 1500 çalışanın bulunduğu tesis ise yılda yaklaşık üç tıraş başlıklı sekiz milyar cihaz üretmektedir. Philips araştırma ve geliştirme merkezi de Drachten, Hollanda'da yer almaktadır. Bu da, standart modelden kaliteli tıraş makinalerine kadar tüm Philips tıraş makinaleri bu tesiste geliştirildiği anlamına gelmektedir.