Endüstriyel Tesislerde Enerji Sürekliliği Çözümleri

Endüstriyel Tesislerde Enerji Sürekliliği Çözümleri

Endüstriyel tesislerde enerji arzının sürekliliği büyük öneme sahiptir. Günümüzün global rekabet koşulları ve enerji yönetimine yönelik bilincinin artmasına parallel olarak şirketlerin enerji yatırımları için ayırdığı bütçeler her geçen gün artmaktadır. Enerji arzının sürekliliği ve kalitesi ülkelerin ekonomik güçlerine doğrudan etki etmekte, yönetim planları, yatırım ve teşvik stratejileri bu eksende belirlenmektedir. Ulusal şebekeye yani enterkonnekte sisteme bağlı olan tesisler enerji arzının sürekliliğine dayalı üretim faaliyetlerini yürüttüğünden olası eneji çökmelerinden de doğrudan etkilenmektedir. 2014 yılında Türkiye genelinde meydana gelen ulusal elektrik şebekesinin çökmesinin çok ciddi maliyetleri söz konusudur. Peki bu derece önemli olan enerji arzının sürekliliğinin sağlanması konusunda sanayi ve endüstriyel tesislerin kendi enerji arzlarını sürekli kılması için ne yapması gerekiyor?

Öncelikle yaşanan ve gerilim çökmesi olarak açıklanan terimin tanımını irdeleyelim. Gerilim çökmesi; IEEE 1159-1995 standardında belirlendiği üzere güç frekansının (f – Hz) 0.5 periyot ile 1 dakika arasında bir sürede, gerilimin efektif değerindeki düşüş olarak tanımlanır ve gerilimin kalan kısmı şeklinde ölçülür.