RFID Teknolojisiyle Eşyalar Kontrol Altına Alınıyor

RFID Teknolojisiyle Eşyalar Kontrol Altına Alınıyor

Sensormatic Türkiye’nin sunduğu Demirbaş Takip Sistemi, işletmelere, sahip oldukları envanterin doğru konumda, doğru sayıda olup olmadığını, kayıp veya yer değişikliği tespitini, kişiye zimmetlendiyse geri gelip gelmediğini kontrol etmelerini sağlıyor. Güvenlik sistemleri ile entegrasyon özelliği sayesinde yetkisiz geçişlerin görüntüleri ve kimler tarafından gerçekleştirildiği kayıt altına alınabiliyor. 

Yeni nesil işletmeler, teknolojinin sunduğu imkanları kullanarak daha verimli, konforlu ve güvenli çalışma alanları yaratıyor. Türkiye’nin teknolojik çözüm entegratörü Sensormatic’in sunduğu uçtan uca RFID çözümleri, şirketler için giderek daha kritik önem taşıyan demirbaş yönetimini kolaylaştırıyor ve daha uygun maliyetli hale getiriyor. Sensormatic’in iş zekâsı çözümleri arasında yer alan RFID Demirbaş Takip Sistemi, işletmelerin faaliyet alanlarına, çalışma biçimlerine ve kullandıkları demirbaşların niteliğine göre farklı biçimlerde uygulanabiliyor. İşletmeler, Demirbaş Takip Sistemi sayesinde, sahip oldukları tüm demirbaşların eksiksiz biçimde, tanımlandıkları konumda bulunup bulunmadığını düzenli olarak takip edebiliyor.