Akıllı Bina Sistemleri Önem Taşıyor

Akıllı Bina Sistemleri Önem Taşıyor

“Bina otomasyon ve akıllı bina senaryoları gerek enerji tüketimi, gerekse de güvenlik anlamında yaşamsal önem taşıyor. Ayrıca akıllı asansör trafik sistemlerini de kabin adedini azaltma ve etkin dolaşım sağlama anlamında çok yararlı buluyorum. Benim beklentilerim özellikle iki konuda: Birincisi, inşa edilmiş yapılarda kullanım süreçlerinin algılanması, kayıt altına alınması ve analiz edilmesi. İkincisi ise bu verilerin çeşitli yazılımlar ile gerek var olan yapılardaki tadilatların, gerekse de yeni projelerin planlama ve tasarımlarını doğru yönlendirmesi.”

Akıllı bina teknolojileri sizce tasarım sürecini ve mimari projeleri nasıl etkiliyor? 

Akıllı bina teknolojileri pahalı ve karmaşık sistemler olmaları nedeniyle ancak bütçesi yüksek tutarda olan yapılarda kullanılabiliyorlar. Bu anlamda parsel bazında geliştirilen konut projelerimizi neredeyse hiç etkilemiyorlar, ancak teknolojik yapılarda veya büyük ölçekli ticari projelerde çok daha önemli hale geliyorlar. Bu teknolojilerin mimari tasarımı etkileme oranı işlevlerine göre büyük değişiklikler gösteriyor. Örneğin personel giriş çıkışlarını izleyen veya yangın anındaki kaçış kapısı kilitlerini açan sistemlerin tasarıma ciddi bir etkisi yok. Buna karşın güneşin yönüne göre hareket eden cephe profilleri başlı başına tasarımın ana fikri olabiliyor.  

Bina otomasyon, akıllı bina senaryolarını nasıl buluyorsunuz? Bu sektörden beklentileriniz neler? 

Bina otomasyon ve akıllı bina senaryoları gerek enerji tüketimi, gerekse de güvenlik anlamında yaşamsal önem taşıyorlar. Ayrıca akıllı asansör trafik sistemlerini de kabin adedini azaltma ve etkin dolaşım sağlama anlamında çok yararlı buluyorum. Bilgisayar hesaplama kapasitelerinin artışı ve yapay zekâ alanındaki gelişmeler tüm sektörleri olduğu gibi inşaatı da kaçınılmaz olarak etkileyecek. Benim beklentilerim özellikle iki konuda: Birincisi, inşa edilmiş yapılarda kullanım süreçlerinin algılanması, kayıt altına alınması ve analiz edilmesi. İkincisi ise bu verilerin çeşitli yazılımlar ile gerek var olan yapılardaki tadilatların, gerekse de yeni projelerin planlama ve tasarımlarını doğru yönlendirmesi. Gerçekten hissedilir etkiler ise bu teknolojilerin ucuzlaması ve yaygınlaşması sayesinde kentsel ölçekte uygulanabilmeleri ile ortaya çıkacak.

Haberin Tamamı ST İnşaat Ve Malzeme Dergisi'nin Kasım 2017 Sayısında