Endüstri 4.0 TPM Çözümü

Endüstri 4.0 TPM Çözümü

MOP App otonom TPM (Total Productive Maintenance) için geliştirilmiş özel bir yazılımdır. Otonom olarak makina veya üretim hattının tüm “Healthy Status Survey” (Sağ¬lıklı Çalışma Kontrolü) veri ve mesajlarını izler, analiz eder, veriyi ilişkilendirir (korelasyon), raporlar ve bakımı yönetir.

Saha ile Yönetim Bilgi Sistemi (MIS) arasında köprü kuran Heliks platformu üzerinden çalışır ve Ekipman Etkinlik Oranı’nı (EEO) doğrudan etkiler. MOP App kullanılabilirliği ve performansı doğrudan, kaliteyi ise dolaylı olarak geliştirir. Ekipman ya da hat bakım yönetimini otonom hale getirir, standardize eder.

MOP APP YAZILIM ÖZELLİKLERİ

• Bakım iş emirleri üretir ve sonuçlandırır.

• Planlı, otonom ve önleyici bakım aşamalarını yönetir. 

• Korelasyon yöntemi ile sistemde meydana gelen anormallikler otomatik olarak tespit edilir. 

• Kolay ve esnek programlanabilir bakım blokları ile otonom çalışma imkanı sağlar. 

• Yedek parça tespit ve siparişini yapar. 

• Kullanıcı dostu Bakım Dokümantasyon Yönetimi sağlar. 

• TPM aktivitelerini izler ve raporlar. 

• Barcode, RFID ve Bluetooth entegrasyonu ile otonom bakımı garantiler. 

• Online bakım modülü sayesinde sahada uzaktan bakım yapma ve video kaydı oluşturma imkanı tanır. 

• Eğitim modülü “Sanal Gerçeklik“ destekli çalışır, sahada risk yaşamadan eğitim olanağı sunar. 

• Android ve IOS üzerinden sesle raporlama yapar, ofis çalışmalarını en aza indirir. 

• Makina öğrenmesi (Machine Learning) kapsamında sistem yarı otonom hale gelerek kullanıcıya karar vermede yardımcı olur.