Gıda ve İçecek Sektöründe Endüstri 4.0 Devrimi

Gıda ve İçecek Sektöründe Endüstri 4.0 Devrimi

Robotlar belirli çalışma işlevleri için özellikle arzu edilir, çünkü insanlardan farklı olarak asla yorulmazlar; Rahatsız edici veya tehlikeli fiziksel koşullarda, hatta havasız ortamlarda çalışabilirler, tekrarlamalardan sıkılmazlar. Yapmakta oldukları iş için tehlike ve risk oluşturmazlar. Robot güçlüdür, güvenilirdir ve uzun süre çalıştıktan sonra hasta olma ihtimali artan veya tükenen insanlardan farklı olarak aşırı yüksek sıcaklık alanlarında da kullanılabilir.

Robotik ise, robotların tasarımı, yapımı, çalışması ve uygulaması ile bunların kontrolü, geri bildirim sensörleri ve bilgi işleme için bilgisayar sistemleri ile uğraşan teknolojilerin dalıdır. Bu teknolojiler, insanların tehlikeli ortamlarda veya imalat süreçlerinde yerini alabilecek ya da insanlara görünüş, davranış ve / veya biliş biçimde benzeyen otomatik makinelerle ilgilenmektedir. [6]

Son yirmi yılda çeşitli teknolojik alanlardaki ilerlemeler, 'kurgu' robotları gerçeğe dönüştürmüştür. Robotik, endüstriyel otomasyon kategorisinde yer almaktadır. Geliştirilmiş üretkenliğin talep edilmesi, işleri otomatikleştirmek için robotların konuşlandırılmasını gerektirmiştir. Bugün, robotlar sanayilerin ayrılmaz bir parçası olarak görülmektedir. Tarihsel olarak bakıldığında endüstriyel robotlar, geçen yıl yeni bir satış rekoru kırarak artan trend göstermiştir. [7]  2015 yılında, ilk kez 240.000 adet satış yapılmış ve yıllık  %8 büyüme kaydedilmiştir. 2015-2018 yılları arasında yaklaşık 1,3 milyon endüstriyel robot kurulumu öngörülmektedir. Robotikte, son yıllarda artan eğilime sahip tüm sanayi kesiminde gerçekleştiği gibi gıda ve içecek endüstrisi de aynı değişime ayak uydurma yolunda devam etmektedir..