Endüstri 4.0 Yazılım Uygulamaları Çağı Olacak

Endüstri 4.0 Yazılım Uygulamaları Çağı Olacak

Endüstri 4.0 sürecine, geliştirdikleri yazılım çözümleri ile katkı sunmaya hazırlandıklarını söyleyen Yavuz Çopur, “Bizim vizyonumuz “Yarı Otonom” çalışan çözümler üretebilmektir. Bu amaçla Pilz Türkiye olarak bir Türk yazılım şirketi ile partnerlik kurduk ve Endüstri 4.0’a yönelik yazılım AR-GE projelerimize başladık.” dedi. 

Endüstri 4.0 süreci için Pilz'in yaklaşımını konuşmak üzere Pilz Türkiye Genel Müdürü Yavuz Çopur ile bir araya geldik. 

Önde gelen bir marka olarak Endüstri 4.0 vizyonunuzu öğrenebilir miyiz?

Günümüzün popüler konusu Endüstri 4.0 ile ilgili yapılan sunumları dinlerseniz farklı yaklaşımlar olduğunu ve aslında otomasyon sistem tedarikçilerinin geliştirdikleri yenilikçi ürünlerini pazarlamak için yarıştıklarını görebilirsiniz. 

Oysa bize göre Endüstri 4.0 imalat değer zincirinin dijitalleşerek, bütünleşik ve yarı otonom hale gelmesidir. 

Dijitalleşme, değer zinciri üzerindeki katma değerli tüm aşamalardan veri alınması,

Bütünleşme, bu aşamaların ERP üzerinden başka bir değişle tek elden yönetilebilir olması,

Yarı otonomlaşma ise tüm bu işlerin, insana en az ihtiyaç duyacak şekilde fakat insanı tamamen dışlamadan çalışmasıdır.

Dijitalleşme yani üretim, lojistik, satış, pazarlama, finansman gibi aşamalardan veri almak Endüstri 4.0’ın ilk adımıdır ancak kendisi değil! Ayrıca veri toplamak bugün yapılmaya da başlanmadı. Yaklaşık 20 yıldır sahadan veri toplayabiliyoruz. Bu adım biz otomasyoncuların da içinde bulundukları bir süreç ama zaten yapılıyor.