Akıllı Bir Şebeke İçin Akıllı Çözümler

Akıllı Bir Şebeke İçin Akıllı Çözümler

VİKO, Türkiye'nin sektöründeki en büyüğü olarak tanımlanan endüstriyel tesislerinde elektrik enerjisinin aktarılması, kullanılması ve daha kolay sunumu amacıyla çözümler üretmektedir. VİKO ürün gamı içerisinde elektrik anahtarları ve prizleri, grup prizler, sigorta kutuları, aksesuarlar, alçak gerilim şalt ürünleri, elektronik elektrik sayaçları, OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri) çözümleri, akıllı şebekeye yönelik akıllı sayaç çözümleri ve Thea IQ bina otomasyon sistemleri yer almaktadır. 

2003 yılından bugüne kadar elektronik sayaç sektörünün en güçlü firmalarından biri olan VİKO, son yıllarda piyasaya sunduğu GSM haberleşme bazlı otomatik sayaç okuma çözümleriyle beraber bu alandaki liderliğini sürdürmektedir. Otomatik sayaç okuma çözümleri içerisinde RS485 haberleşme çıkışlı elektronik sayaçlar, harici 2G haberleşme modülü, haberleşme yazılımı ve veri yönetim yazılımı bulunmaktadır. GSM bazlı OSOS çözümlerinin alçak gerilim şebekesinde oluşan yeni ihtiyaçlara yaygın olarak cevap verememesi nedeniyle PLC (Enerji Hattı Haberleşmesi) ve RF (Radyo Frekans) haberleşmesi bazlı akıllı sayaç çözümleri de ürün gamımız içerisinde yer almaktadır.