Endüstri 4.0’ da Sensörün Geleceği

Endüstri 4.0’ da Sensörün Geleceği

Artık sensörler bir düzeltici bakıma gerek kalmadan kendi kendine bakım yaparak veya bakım zamanını öncesinden bildirerek karşılaşılacak sürpriz durumları azaltmaktadır. Koşullar değiştiğinde yeni koşullara adaptasyon sağlamak için kendini otomatik günceller ve kronik kabulleri ortadan kaldırarak yepyeni perspektif sunar.

Sensörler, insanların beş duyu organlarından olan görme, duyma, koklama, temas etme, tatma duyularından esinlenerek canlılara hizmet etmek amacıyla üretilen, kullanılan ve geliştirilerek süreci artarak devam eden bilgi elde etme birimleridir. 

Bunun ana sebebi yaşamın tüm zamanlardan daha dinamik olma ihtiyacı ve bu dinamizmin artması sonucu oluşan beklentilerdir. Bugün ve bugünden sonra yaşamımızı etkileyen ve etkileyebilecek tüm olguların bilinme isteği devam edecek ve yöntemleri daha da gelişecektir.

Yaşadığımız ve çalıştığımız ortamlar, ulaşım araçları, kullandığımız araç ve gereçler vs. sürekli bulundukları durum hakkındaki bilgileri ve bir sonraki aşamadaki yapılabilecek değişkenleri tahmin ederek kullanıcılarına güncel bilgi sağlamaktadırlar.

İşte Endüstri 4.0 bu ihtiyacın ve endüstri alanında artan beklentilerin karşılanmasının yanında sistemlerin verimliliğini etkileyen koşulların tamamen otokontrol ile yönetilmesidir. Bu otokontrolde verimliliğin artması ana faktördür ve sistemler kendi içerisinde otomatik olarak elde edilen verileri analiz ederek, gerçekleştirilmesi gereken aksiyonları planlamaktadırlar. Gerçekleştirilecek aksiyonların ne olması, nasıl olması ve ne zaman olması gibi en önemli soruların yanıtlarının hatasız olması çok önemlidir. Çünkü otokontrollü tüm değerlendirmeler sonucu alınacak aksiyonlar insan inisiyatifinden bağımsızdır ve sistem verilerinin analizi sonucu oluşan otomatik kararlardır. Bu kararların değiştirilmesi çoğunlukla elde edilen verilerin sonuçlarına göre olacaktır. 

İnsan her zaman doğru karar verebileceğini düşünse de eksik ya da hatalı bilgiye sahip olduğunda doğru karar verme ihtimali azalmaktadır. Doğru karar için veri doğru miktarda olmalı, değerlendirmek için yeterli süre olmalı ve en önemlisi veri doğru olmalıdır.

Haberin Tamamı ST Otomasyon Dergisi'nin Ocak 2018 Sayısında