Bir Cihazda Üç Fonksiyon

Bir Cihazda Üç Fonksiyon

Bir cihazda birçok fonksiyon: Yeni emniyet değerlendirmelerinde temel model SRB-E-302FWS-TS bir bileşende güvenli durma denetimi ve güvenli zaman rölesi fonksiyonları birleştirilir. SRB-E-402FWS-TS parça modelinde tamamen yeni: Burada ek emniyet kapısı denetimi hatta bir cihazda üç fonksiyon vardır. Bu da piyasadaki ayırt edici özelliğidir.

Güvenli durma denetiminde bağlı sensörlerin impulsları denetlenir. Giriş frekansının (gerçek değer) önceden ayarlanan nominal değerle (durma frekansı) sürekli karşılaştırılmasıyla cihaz sınır değerin altında kalındığı durumları tespit eder ve acil çıkışları etkinleştirir.

Ör. tahrikler, motorlar veya miller gibi aynı ardıl çalışma süreli dönen tesis bölümlerinde SRB-E-FWS-TS modülleri güvenli zaman rölesi olarak, yani önceden ayarlanan süresinin güvenli ölçümü için de kullanılabilir. Ancak önceden ayarlanan bu süre bittikten sonra ör. koruyucu tertibatın açılmasına olanak sağlayan kumanda teknolojisiyle etkinleştirme yapılır. 

Haberin Tamamı ST Robot Yatırımları Dergisi'nin Şubat 2018 Sayısında