Ürün Ailesini Oluşturan 17 Farklı Modül Yapısı

Ürün Ailesini Oluşturan 17 Farklı Modül Yapısı

Özellikle proses endüstrisi uygulamalarında yanıcı ve parlayıcı madde kullanımı veya depolanması sebebiyle karşılaştığımız bir kavram olan patlayıcı ortam koşulları ile ilgili direktifler, ATEX 95 başlığı altında 2013 Temmuz ayı itibari ile dokümante edilmiştir. Avrupa bölgesinde faaliyet gösteren ve patlayıcı ortam ihtiva eden tüm tesislerin ilgili ATEX sertifikasyonunu sağlayacak ekipmanlar ile teşkil edilerek istenilen güvenlik şartlarının sağlanması zorunlu kılınmıştır. 

Patlama sebebi olan bileşenlerden oksijen, kıvılcım kaynağı ve parlayıcı, gaz, toz veya sıvılar olan bu üç bileşeni birbirinden izole etmek amacı ile bu sahalarda kullanılacak cihaz ve ekipmanlar patlayıcı ortam direktiflerinin ön gördüğü risk bölgelerine göre sertifikalandırılırlar. 

Haberin Tamamı ST Elektrik-Enerji Dergisi'nin Şubat 2018 Sayısında