Organize Sanayi Bölgesinde İstihdam Sağlayanlara Bedelsiz Arazi

Organize Sanayi Bölgesinde İstihdam Sağlayanlara Bedelsiz Arazi

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, OSB’lerinde yer alan parsellerin istihdam şartıyla, tamamen veya kısmen bedelsiz tahsisine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 

Bakanlık kredisi kullanmayan OSB’lerin yanı sıra, kredi kullananlar, kredi kulanmış olup borcu devam eden OSB’lerde müteşebbis heyet veya genel kurul kararıyla asgari istihdam şartını taşımaları halinde, tahsis edilmemiş parseller tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsis edilebilecek. Yürürlüğe göre istihdam sayısına istinaden parsellerin metrekaresi değişmekte.