Jeotermal Üretim Kuyularında Akış Ölçümü

Jeotermal Üretim Kuyularında Akış Ölçümü

Gerek jeotermal bölgesel ısıtma uygulamaları olsun gerekse jeotermal elektrik üretimi olsun, jeotermal kaynaklı tüm proseslerde, saha enstrümantasyonunun en zor kısmı yeraltından çekilen sıcak suyun yüzeye ilk çıktığı noktalardaki proses ölçümleridir.

Günümüz teknolojisinin sunduğu olanaklar kapsamında, yeraltında bulunan ve jeolojik koşullar altında yüksek sıcaklığa sahip olan suların hem kentlerin ısıtılmasında hem de enerji üretilmesinde kullanımı gün geçtikçe daha da yaygınlaşmaktadır.  Yüksek ısı değerlerine sahip olan bu sular, sığ yada derin kuyular aracılığıyla yeryüzüne çekilmekte, sahip olduğu ısı değeri yer yüzündeki mühendislik etkinlikleri kapsamında kullanılmakta ve sonrasında büyük oranda ısısı alınmış halde reenjeksiyon kuyuları üzerinden kaynağa geri basılmaktadır. Yerkürenin iç yapısının ısıtma potansiyeli, bu sayede ekonomik olarak değerlendirilmektedir. Dünyada İzlanda gibi ülkeler enerji üretimlerinin tümünü bu kaynak üzerinden sağlarlarken ülkemizde de jeotermal kaynaklardan ekonomik fayda sağlanması günden güne artmaktadır. 

Yeraltı jeotermal suları yüksek sıcaklıklarıyla birlikte farkı kimyasal kompozisyonlara ve farklı gaz içeriklerine sahip olabilmektedirler. Jeotermal proseslerde üretim kuyularından elde edilen sular, kullanılacakları proseslere göre öncelikle gaz içeriklerinden arındırılmakta ve sonrasında da uygun basınç koşulları altında üretim proseslerine giriş yapmaktadırlar.

Haberin Tamamı ST Proses Otomasyonu Dergisi'nin Nisan 2018 Sayısında