Enerji Arz Güvenliği İçin Sıra Biyokütle’de

Enerji Arz Güvenliği İçin Sıra Biyokütle’de

Yenilenebilir enerji yatırımları ile enerji arz güvenliğinde önemli adımlar atan Türkiye için sıra artık biyokütle’de… AB ülkelerinin biyokütle yatırımları için çöp ithal ettiğini ve bu trendin tüm dünyada yaygınlaştığını belirten EMTA Enerji Genel Müdürü Orkun Özgencil, Türkiye’de her yıl ortaya çıkan 300 milyon tondan fazla atık karşılığı 44 milyon TEP/yıl potansiyel olduğunun dikkatini çekti. 

2030 yılında tamamen temiz enerjiye geçmeyi hedefleyen İsveç, ülke enerjisinin bir bölümünü atıklardan yani biyokütleden üretiyor. Türkiye ise bu atıklardan enerji üretiminde (biyokütle) henüz yolun başında kabul ediliyor. Türkiye’de biyokütle alanında 2017 yıl itibarıyla kurulu güç 634.2 MV civarında bulunuyordu. Ancak biyokütlenin ülkemizdeki enerji potansiyeli 8.6 miyon ton petrole eşdeğer! Rakamlar enerji arz güvenliğinin son dönemde daha sık gündeme geldiği Türkiye’de biyokütlenin enerji üretiminde kayda değer bir paya sahip olabileceğini gösteriyor.

EMTA Enerji Genel Müdürü Orkun Özgencil, 2018 yılı sonuna kadar iki ayrı biyokütle tesisi inşa etmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Anahtar teslim rüzgar, güneş ve biyokütle santrallerini 6 ila 8 ayda bitirme başarısına sahip olduklarını vurgulayan Özgencil neden biyokütle enerjisine odaklandıklarını şöyle anlatıyor: Her anlamda çok verimli topraklarda yaşıyoruz, bu sebeple öncelikle ülkemizde enerji kaynaklarındaki çeşitliliği, dolayısıyla enerji arz güvenliğini artırmalıyız. HES’ler bugün kurulu güçte yüzde 33,7 oranına sahipken, RES yüzde 7,7, GES yüzde 1,7 ve JES yüzde 1,1 olarak pastadan payını almış durumda. Fakat biyokütle gibi diğer yenilenebilir enerji kaynakları çok büyük bir potansiyele sahip olmalarına karşın toplamda hala yüzde 1’in altında seyrediyor. 80 milyon insanın yaşadığı ülkede çıkan atık miktarı birçok küçük çaptaki ülkenin tüm enerji ihtiyacını karşılayacak düzeye ulaşabilir. Türkiye’nin ayrıca tarım ve hayvancılık ülkesi olması sayesinde yapılacak uzun vadeli bölgesel planlamalarla temiz enerji üretimine uzun soluklu güçlü santraller dahil edilebilir.

Haberin Tamamı ST Elektrik-Enerji Dergisi'nin Haziran 2018 Sayısında