Deniz taşımacılığı ile kara taşımacılığı arasında geçişi sağlayan konteyner limanları ağır sanayinin alanlarından biri olan gemi inşanın tamamlayıcısı olarak işlev görür. Nasıl gemiler ölçek ekonomilerinden yararlanmak için giderek artan büyüklüklerde inşa ediliyor iseler konteyner limanları da aynı şekilde çok sayıda devasa gemilere aynı anda çözüm sunacak büyüklüklerde inşa edilmekte. Bugün ülkemizin en büyük limanı yılda bir buçuk milyon konteyner ile Mersin limanıdır. Şu anda yapılmakta olan Çandarlı limanı ise 12.000.000 konteynerin elleçlenmesini sağlayacak. Ancak bu değer bile Singapur’un 40.000.000 adet konteynerinden çok uzakta…
 
Konteyner limanının kapasitesinin belirlenmesinde yalnızca alan rol oynamıyor. Gemilerin boşaltma/yükleme hızı da önemli bir faktör. Bu noktada vinçler başta olmak üzere ekipmanlar devreye girmekte. Rıhtım vinçleri (Quay Crane) önceleri bir seferde bir konteyner taşımakta iken artık iki ila dört konteyneri aynı anda ve daha yüksek hızla taşıyabilmektedirler. Bu muhteşem vinçler hizmet ettikleri gemiler ile aynı ismi alıyorlar. Panamax denilen rıhtım vinçleri Panama kanalından geçebilen, dolayısıyla 12-13 konteyner enindeki “gemicikleri” yükleyip boşaltabiliyorlar. Post Panamax denilen kategori ise 18 konteyner genişliğinde olup Panama kanalından geçemeyecek gemiler için.  Daha da büyük,  22 enindeki gemiler ancak 120 ton kapasiteli vinçlerle elleçlenebiliyor. Süper Post Panamax isimli bu vinçler 1.600-2.000 ton ağırlığındalar. 

Vinçler ne kadar güçlü olsa da asıl olan yükün nihai varış noktasına (gemi üstüne/depoya) ulaştırılması olduğundan işlemler vincin görevini yapması ile bitmez. Yükün vince ulaştırılması ve alınıp taşınması için destek ekipmanlara; otomatik taşıma araçlarına, kamyonlara, raylı sistemlere, mobil kreynlere, kaldırma makinelerine gerek bulunur. Dolayısıyla liman kapasitesi de tüm ekipmanların toplam performansı ile belirlenir. İşte bu nokta tekil vinç yönetiminden ağır sanayiye geçiş noktasıdır. Çok sayıda ekipmanı birbirlerine akuple etmek ve senkron çalıştırmayı becermek ağır sanayinin özüdür.