Artan İhracata Teknolojik Çözüm

Otomotiv ve yan sanayiyi işlediğimiz bu sayımızda Türkiye’deki rakamlardan konuşmak yanlış olmaz:

Otomobil, hafif ve ağır ticari araçları kapsayan sektörün ihracatı 11 aylık dönemde yüzde 19 artarak 1.2 milyon adeti aştı. Ürettiği her 10 araçtan neredeyse sekizini ihraç eden otomotiv ana sanayi yıl sonunda 1.4 milyon adetin üzerinde ihracat hedefliyor. Otomotiv ana sanayinde Ekim ayında geçen yıla göre yüzde 7 olan üretim artışı, Kasım'da yüzde 8 oldu. Kasım ayında 163,460 adet araç üretilirken, geçen yıla kıyasla yüzde 4 düşüşle 112,638 adet araç ihraç edildi. Otomotiv ana sanayi üretimi geçen yılın tamamında yüzde 9 artışla 1.49 milyon adete, ihracatı ise yüzde 15 artışla 1.14 milyon adete yükselerek en yüksek seviyeye ulaşmıştı… Sektörün, Türkiye sanayisi içerisindeki yerinin yadsınamaz olduğu bir gerçek. 

…..

Otomotiv ana ve yan sanayi,  tüm sektörleri birleştiren, hassas komponentlerle çalışılan ve bunların sonucunda verimlilik artışı sağlayan bir sanayiye doğru gidiyor... Sektör, dijital dönüşümü ve Endüstri 4.0’ı fabrikalarına uygulamak isteyen vizyoner yöneticilerle daha da büyüyor. Bu bilgiler ışığında Nisan sayımız için görüştüğümüz Otomotiv ana ve yan sanayiye hizmet eden fabrikaların, robot yatırımlarını genişleteceklerini söylemek yanlış olmaz. Gerek montaj gerekse kaynak hatlarında sıkça kullanılan robotlar, sektörün olmazsa olmazı haline gelecek… Özellikle otomotiv sanayide günümüz teknolojisi verimlilik üzerine kurulu. Verimlilik konusu gerçekten üst seviyede sorgulanır vaziyette. Karlılığa etki eden etmenlerden birisi de işçi maliyetleri. Bunu düşürebilmenin yegane yolu otomasyona yatırım yapmaktan geçiyor. Bu sayımızda gerek otomotiv gerekse diğer sanayilerde fabrikanın her adımında otomasyon sistemlerini kullanan firmaları okuyacağız…

Keyifli okumalar dileriz…