25 Mart 2009 tarihli gazetelerde Türkiye Elektromekanik Sanayi (TEMSAN) ve Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) işbirliğiyle ‘deniz dalgalarından elektrik enerjisi üretildiği’ haberini epeydir bir teknik başarıya hasret kalmamızın da etkisiyle mutlulukla okudum. Sakarya’da gerçekleştirilen proje günde ortalama iki buçuk kWh  elektrik enerjisi sağlayarak iki evin gereksinimini karşılıyormuş.

Enerji üretiminde dalgalardan yararlanma çalışmaları eskilere dayanıyor. 70’lerde gelgit enerjisini dönüştüren santrallerin denemelerine başlanmıştı. 1985`de bir Japon mühendis açık denizlerdeki ışıklı şamandıraların elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla dalgalardan yararlanan bir sistem geliştirmişti. Dalgaların yarattığı hava akımının bir turbo jeneratörü döndürerek elektrik enerjisi ürettiğini duymuştuk. Japonya`da aynı prensiple çalışan bir de 2MW gücünde Kaimei santrali bulunuyor. Fransa`da da 240MW gücündeki Rance santrali de dünyadaki önemli gelgit santralleri arasında yer alıyor. Rusya’da da benzerlerinin bulunduğu bilinmekte.

Bazı çevreler nükleerden sonra en büyük enerji kaynağı olarak dalga enerjisini göstermekteler. Dalgalardan enerji üretmenin kendine özgü avantajları bulunması ve potansiyelin çok yüksek olması bunun nedeni. Teorik hesaplar  okyanuslarda bulunan dalga enerjisinin sadece % 20’sinin bile tüm dünyanın elektrik ihtiyacını karşılayabileceğini ortaya koyuyor. Şu anki teknoloji ve enerji fiyatları ile dalga enerjisinin dünyanın elektrik ihtiyacının % 10’unu karşılayabileceğine inananların sayısı da az değil. Bu değerler dalgayı dalgaya almamamız gerektiğine işaret ediyor.
100 kW - 100 MW aralığında santral kurulabilmesi, gürültü kirliliği yaratmaması, dış bağımlılık getirmemesi, aynı zamanda dalyan olarak kullanılabilmesi gibi üstünlükleri dalga enerjisinin önünü iyice açıyor. 

Avrupa Birliği henüz dalga enerjisini dikkate almıyor. 2010 yılı için yenilenebilir enerji alanındaki stratejik hedefleri arasında fotovoltaik çatı, rüzgar ve biyokütle enerjisi alanlarında artışlar öngördüğü halde dalga enerjisine değinmemiş. Ancak Sakarya’daki dalgaların enerjisi AB’ye de ışık tutabilir.

TEMSAN, BOREN ve projeye emeği geçen herkesi kutluyoruz.