Bu sayımızı çıkarana kadarki süreçte, dünyada her an yeni bir robotik gelişme yaşanıyor ve buna yetişmek bazen imkansızlaşıyor... Son 20 yılda dünyada sanayi sektöründe yapısal değişimler yaşanıyor, gelişmiş ülkelerde imalat sanayi teknolojisinde hızlı gelişmeler görülüyor. Gelişme yolunda olan ülkelerde imalat sanayinin yapısı hammadde ve emeğe dayalı üretimden, teknoloji yoğun üretime dönüşüyor. Dolayısıyla, ekonomilerin karşılaştırmalı üstünlüğünü yeni teknolojiler belirliyor. Hızlı teknolojik gelişmenin yanında, dünya ticaretinin giderek serbestleşmesiyle beraber rekabet de hızla artıyor.  Türkiye’ye baktığımızda ise yasalaştırılan Ar-Ge Reform Paketi ile daha çok üniversite-sanayi işbirliği yapılması bekleniyor. İşte tam da bu noktada görüşlerini aldığımız Avustralya Wollongong Üniversitesi Profösörü Gürsel Alıcı “Bizim en büyük problemimiz ulusal bir robot politikamızın ve bunu düzenleyen bir ofisin olmaması” diyor…

…..

Döküm-dövme, haddehane sanayiyi ele aldığımız bu sayımızda sıcak, tozlu ve agresif ortamlarda robotlarla çalışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gördük. Bu sayımızda makine mühendisleri ve teknisyenler aracılığıyla robotik teknolojilerdeki gelişmeleri siz okuyucularımıza aktarmaya çalıştık. Sektörün hangi seviyelerde olduğunu öğrenmek için bu sayımızda gerçekleştirdiğimiz röportajlar sizlere rehber olacaktır…..

İyi okumalar…Yorumlar

Yorumunu yaz