İyi Proje Önkoşulu Simülasyondur!

Endüstriyel robot projelerinin bizim için henüz kolay olmadığını sık yaşanan sıkıntılı örneklerle görüyoruz. Gerek entegratör firmalar, gerekse müşteriler çoğunlukla konuya yönelik formel eğitim almış kadrolarla çalışamadıklarından projeler başarısız oluyor. Başarısızlık kendisini gecikme, kalitesizlik, karsızlık semptomları ile belli ediyor. 

Kötü yönetilen projeler yalnızca parasal kayıplara değil, ilişki bozulmalarına da yol açıyor.   

* * *

Robot entegrasyon projelerinin yönetimi çok disiplinli konu. Robot mühendisliğinden proje yönetimine, uygulama konusuna hakimiyetten sözleşme yönetimine değin geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Bu yelpaze içinde özel yeri olan konulardan birisi "simülasyon". Bir karar destek sistemi olan simülasyon, projeleri yap-boz tahtasına dönmekten koruyan çok önemli bir yardımcı. Maliyetleri düşürmesi, alternatif senaryoları karşılaştırma olanağı sunması, süreleri kısaltması, testleri, devreye almayı kolaylaştırması sayesinde simülasyon, projelere her aşamada büyük öngörü ve yarar katıyor. 

Simülasyon olmadığı takdirde en iyi kavramsal modeller dahi ancak gerçek hayat deneyleri ile test edilip iyileştirilebildiğinden daha yüksek bütçeler ve daha uzun süreler harcanıyor. 

* * *

Ancak simülasyon desteğinden anlamlı bir şekilde yararlanabilmek için modelin doğru kurulması zorunlu. Yalnızca proje ortamını iyi yansıtan modeller kurulacak sistemin beklentileri ne kadar iyi karşılayacağını gösterebildiği için yukarıda bahsedilen yararları getirebilirler. Bunun için de entegratör ile müşteri firmanın işbirliğine ihtiyaç bulunuyor. 

Başarısız projelerde iyi model yoktur.