Robotların Gücü Sadece Verimi Artırmak Değil

Elektrik-Elektronik sektörü,  tüm sektörleri birleştiren, hassas komponentlerle çalışılan ve bunların sonucunda verimlilik artışı sağlayan bir sanayi dalı haline dönüştü... Sektör yaptığımız son görüşmelere göre robot yatırımı yaparak teknolojiyi yakinen takip eder bir durumda. Bu bilgiler ışığında Kasım sayımız için görüştüğümüz Elektrik-Elektronik sektörüne hizmet eden fabrikaların, robot yatırımlarını genişleteceklerini söylemek yanlış olmaz. Gerek montaj gerekse kaynak hatlarında sıkça kullanılan robotlar, elektrik-elektronik sektörünün olmazsa olmazı haline gelecek…

…..

Bu sene üçüncüsünü geride bıraktığımız ST Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi, çok sayıda katılımcı firmanın yeni iş bağlantıları kurduğu yararlı bir etkinliğe dönüştü. 3 günlük organizasyon esnasında katılımcı firmaların birçoğu yatırım potansiyeli olan firmalarla tanışmanın memnuniyetini dile getirdi. Zirvede ziyaretçilerini daha iyi ağırlayabilmek için standını büyütmek isteyen çok sayıda firma oldu… Tüm bu gelişmeler, fabrikaların üretim, yatırım, bakım ve satın alma süreçlerinden sorumlu teknik yetkililerin her geçen yıl ne kadar bilinçlendiğini gösteriyor… Bu başarının artarak çoğalmasını diliyoruz….

….

Uluslararası bağımsız denetim firması PwC tarafından hazırlanan raporda, ülkelerin satın alma gücü paritesi bazında gayrı safi yurt içi hasılaları için 2050 yılı tahminleri yapıldı ve 32 devletin dünya ekonomisini elinde tutacağı vurgulandı. Rapora göre Türkiye 2050 yılında 5 Trilyon 184 Milyar Dolarlık gayrı safi yurt içi hasılasına sahip olacak. 2050 yılı her ne kadar uzakmış gibi gözükse de üretim koşullarının iyileştirilmesi ve sonuçlarının alınması bakımından oldukça yakın bir tarih. Sonuçlar, Türkiye’nin teknolojik yatırımlara ağırlık verip, know-how’ı dünyanın gelişmiş ülkelerinden almayı bırakması gerektiğini gösteriyor. Elektrik-Elektronik sektörünü işlediğimiz bu sayımızda katma değeri yüksek elektronik parçaların Ar-Ge’sinin her defasında Türkiye dışından geldiğini görmek oldukça düşündürücü. Ancak ve ancak eğitim ve üretimin geliştirilmesiyle toplumumuz yükselecektir…

İyi okumalar dilerim…