Tüm Sektörlerin Hedefinde Enerji Verimliliği Var

Her yıl 11-18 Ocak tarihleri arasında kutlanan Enerji Verimliliği haftası, bu yıl farklı sektörlerden katılan liderlerin konuşmalarıyla düzenlendi. Enerji tasarrufunun elektrik üretiminden çok daha önemli olduğu fikrinde birleşen isimler, tüm fabrikalarda, tesislerde ve konutlarda bu yönde yatırımlar yapılması gerektiğini savundular. Yatırım maliyetini kısa sürede karşılayan enerji verimliliği uygulamalarının ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığı bir gerçek. Bilinen yöntemlerin yanı sıra tasarruf sağlamak için atılması gereken bir diğer adım ise “Enerji Performansı” hesaplama yöntemlerinin geliştirilmesi… Bu yöntem ile yüzde 85’lere kadar tasarruf sağlayan Amerika, Almanya gibi ülkeler geliştirdikleri örnek projeleri tüm binalarda uyguluyor. Türkiye ise son yayınlanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 2023’e kadar hazırladıkları önemli mevzuatı uygulamayı hedefliyor. 55 Eylem Planının 12’si, binaları kapsarken söz konusu 12 eylem, yeni yapılacak ve mevcut binaların verim sınıflarının iyileştirilmesi, kamu sektöründeki tasarruf potansiyelinin hayata geçirilmesi, binalarda yerinde üretimin ve yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması, kapsamlı bir bina envanteri çalışmasının yapılması ve bütün kesimlere hitap eden farkındalık çalışmalarını kapsıyor. Son eylem planı ile Türkiye’nin birincil enerji tüketiminin %14 azaltılması hedefleniyor. Ayrıca 2023 yılına kadar %23,9 MTEP tasarruf sağlanması ve bu tasarruf için 10,9 milyar dolar yatırım yapılması öngörülüyor.” 

Bildiğiniz üzere her ay bu konudaki önemli projeleri yerinde incelemek için Türkiye’nin önemli fabrikalarını ziyaret ediyor ve elde ettikleri enerji verimliliği oranları, aylık enerji tüketimlerini masaya yatırıyoruz. Bu sayımızda örnek projelere imza atan üç fabrikaya konuk olduk ve aldıkları tasarruf tedbirlerini konuştuk. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarına daha çok yatırım yapıldığı, güneşten güç kazanıldığı ve verimlilik rakamlarının artması dileğiyle… 

Keyifli okumalar …