KPMG Türkiye’nin Enerji Sektörel Bakış 2018 raporu açıklandı ve 2017 yılı boyunca gerçekleştirilen yatırımlar, sahip olunan kurulu güç ve yeni dönem hedefleri ortaya koyuldu. Türkiye’nin yerli enerjiyi konuşacağı 2018 yılı beraberinde YEKA ihalelerini, Nükleer Güç Santralini ve yerli kömür teşviklerini getirecek. Tüm bunlar enerji yatırımlarında gündem başlıklarını oluştururken uzun dönemde Türkiye’nin geleceği noktayı da ortaya koyuyor. 

Türkiye’nin uzun vadeli enerji hedeflerine göre; Türkiye’de 17 milyar tonun üzerinde açığa çıkarılmayı bekleyen yerli kömür rezervinin teknoloji ve çevreci kriterlerle ekonomiye kazandırılması planlanıyor, Türkiye’nin sahip olduğu 48 bin MW’lık rüzgar enerjisi potansiyelinden daha fazla alınması hesaplanıyor ve güneş panellerindeki maliyet düşüşü ile panel verimliliğinin artması sayesinde daha fazla yatırım yapılması bekleniyor. Jeotermal enerji santrallerinde de durum farksız. Türkiye’nin yerli enerji kaynaklarından biri olan jeotermal enerjinin potansiyeli 31 bin 500 MW olarak değerlendirilirken 2016’da toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 1 olan jeotermal enerji, 2017’nin ilk 10 aylık döneminde payını 1,2’ye yükseltti. Bu durumda sondaj aramalarının artacağını gösteriyor.

Türkiye, 2018 yılında bir hareketlilik yaşayarak rotasını biyokütle enerji santrallerine çevirecek. Türkiye’nin biyokütle atık potansiyeli 8,6 milyon ton petrole eşdeğer olduğu düşünülünce şu an sahip olduğumuz 554 MW’lık kurulu gücün kısa süre içerisinde çok daha yükseleceği düşünülüyor. Türkiye’nin odaklandığı bir diğer alan ise bor rezervleri… Yakın gelecekte, yakıt olarak hidrojenin yaygınlaşmasına paralel olarak sodyum borohidrürün enerji arenasında önemli bir noktaya gelmesi bekleniyor. Dünya bor rezervlerinin yüzde 72’isinin Türkiye’de bulunması, dünya arenasında Türkiye’nin başarılı bir noktaya ulaşacağını gösteriyor. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarına daha çok yatırım yapıldığı, yeni kaynakların keşfedildiği ve toplam kurulu gücümüzün arttığı bir yıl geçirmemiz dileğiyle… 

Keyifli okumalar dilerim …