Eskiden fabrikalarda verimli ve maliyet odaklı çözümler uygulamak bir tercih sebebiyken, günümüzde bu artık bir zorunluluk haline geldi. Üretimin yoğun olduğu tüm sektörlerde, boyut ve kabiliyet üstünlükleri olmasına rağmen, global rekabetin keskinliğinden dolayı tüm süreçlerde robotlu otomasyon tercih ediliyor…

Üreticiler operasyonlarını optimize edebiliyor. Tüm bunlar verilerin toplanabilmesiyle mümkün oluyor; gelen verileri buluta atıp, analiz edebilmek, atmamız gereken en önemli adımların başında yer alıyor. Sonuçları ise kusursuz üretim ve esnek bir yapı oluyor… Aslında ülkemizin gelişen dünyaya uyum sağlamaya çalışması, tüm dünyada kabul gören Makina Emniyet Direktifleri, sanayimizi insan-makine işbirlikçi robotlarla çalışmaya götürüyor. Belki de şu günlerde eski nesil robotlarla ve emniyet önlemleri ile halen çalışmak mümkün ama hiçbir şeyin aynı kalmadığı günümüzde sensör teknolojilerinde de baş döndürücü hızda gelişmeler yaşanıyor ve sanayinin bu anlamdaki yönelimi kaçınılmaz görünüyor...

* * *

Bu sayımızda fabrika müdürleri ve entegratörlerle yaptığımız görüşmelerde, gıda sektöründeki son trendleri öğrendik ve robotik proseslerin ne kadar ilerlemiş olabileceğini gördük. Sektörde faaliyet gösteren robotlar, taşıma, paletleme ve ambalaj etiketleme proseslerinde yaygın olarak kullanılıyor. Robot ve ekipmanları gıda ve içecek sanayimizde de bir bütünlük içinde çalışıyor… Bu sayımızda bulgur üretiminde kullanılan taş değirmenleri robotik otomasyon hatlarıyla birleştiren Duru Bulgur markasının misafri olduk. İçecek markalarından Buzdağı Su da fabrikalarının kapılarını dergimiz için açtı. Her iki marka da paketleme, paletleme ve kolileme hatlarında robotları başarıyla kullanıyor.

İyi okumalar dilerim...